lleida-fruita-dolca

FRUITA DOLÇA

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit un pla d’arrancada del préssec i la nectarina del qual s’ha beneficiat el conjunt del sector al mercat. I ara reivindica un pla de reestructuració d’estat pel préssec i la nectarina i la poma amb l’objectiu d’adequar l’oferta i la demanda.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit observatoris de preus de referència pel préssec i la nectarina, la poma i la pera, que permetran que no es qüestionin futures situacions de crisi de preus per demanar mesures.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica que també els professionals del sector de la fruita accedeixin als ajuts directes de la PAC.

 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#fruita

PORCÍ

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit mantenir el coeficient zero del cànon de l’aigua per a les granges.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica un decret llei que deixi sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes per ajustar-lo a les mesures europees.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica les màximes mesures de bioseguretat en el moviment d’animals per evitar l’entrada de la Pesta Porcina Africana, tant pel que fa als animals com al transport. I aposta per equilibrar places de mares i d’engreix amb l’objectiu d’assegurar una producció porcina estable i segura a llarg termini.

UNIÓ DE PAGESOS reclama que els contractes d’integració reflecteixin les responsabilitats de l’empresa integradora i de les persones ramaderes.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#porci

BOVÍ DE CARN

UNIÓ DE PAGESOS ha proposat a Departament i Ministeri que atengui el sector, afectat pels tancaments de la restauració i les dificultats de l’exportació, amb ajuts extraordinàris dels fons de la PAC 2021-2022.

UNIÓ DE PAGESOS lluita per millorar la indemnització per sanejament a causa de la tuberculosi. El sindicat incideix al Grup de treball amb l’Administració per millorar el protocol d’actuació d’eradicació d’aquesta malaltia i ha donat suport als ramaders afectats en la gestió d’indemnitzacions i assegurances.

UNIÓ DE PAGESOS ha exigit a l’Estat que no permeti el moviment de bestiar a les zones amb focus on s’ha detectat la llengua blava, per evitar que la malaltia entri a Catalunya.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#bovi

CEREALS

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit reduir i evitar obligacions injustificades en temps de sega per la prevenció d’incendis forestals.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització que treballa per millorar l’assegurança agrària per als conreus herbacis i ha aconseguit, entre altres, modificar alguns rendiments zonals.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que qüestiona l’increment d’exigències per passar la ITV i que els arreus arrossegats siguin considerats maquinària agrícola.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que ha denunciat el Decret de dejeccions ramaderes per no acceptar que els familiars d’una persona titular d’explotació pugui realitzar l’assessorament.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#cereals

 

lleida-olivera

OLI D’OLIVA

UNIÓ DE PAGESOS lluita contra la banalització de l’oli com a producte reclam i ha denunciat venda a pèrdues i fraus en l’etiquetatge.

UNIÓ DE PAGESOS: reivindica que l’oli d’oliva s’incorpori a l’observatori de preus de referència i una norma d’etiquetatge que n’obligui a indicar l’origen més enllà del verge i el verge extra.

UNIÓ DE PAGESOS s’ha oposat a l’extensió de norma de la interprofessional espanyola i rebutja una autoregulació interessada, a càrrec de la pagesia, proposada pels grans productors espanyols.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica ajuts per a les oliveres tradicionals i de baix rendiment.
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#oli

 

HORTA DE LLEIDA

UNIÓ DE PAGESOS impulsa el reconeixement d’aquest espai agrari de 19.000 hectàrees i els seus productes mitjançant una marca que promogui el consum de proximitat.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#horta

 

ADVERSITATS CLIMÀTIQUES

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit ajuts a la pagesia afectada pels aiguats del Dana del 2019 al Segrià i les Garrigues.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit adequacions de la fiscalitat en les declaracions de l’IRPF, específics per municipis i generals per als afectats (fructicultors, cereals, etc.) segons els anys. I, si aquestes han estat insuficients, ho hem denunciat.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#adversitats

 

ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que es faci una nova delimitació de les Zones amb Limitacions Naturals diferents de muntanya i que els municipis exclosos el 2019, que abans es consideraven zona desafavorida, hagin tingut un ajut transitori. També, ha aconseguit en la modificació dels ajuts per a totes les zones que, a partir del 2021, es compensi el 48% no pagat el 2014, amb un increment de les primes els propers anys.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-terres-de-lleida#limitacions