girona-llet

LLET

UNIÓ DE PAGESOS va donar suport el 2018 als ramaders abandonats de la recollida de llet per grans empreses i va donar sortida a la comercialització a través d’una Organització de Productors Làctics.

UNIÓ DE PAGESOS defensa que les granges tinguin el límit de 300 vaques en producció, per no permetre les macro-granges i limitar el poder de la indústria i, així, preservar la ramaderia distribuïda al territori.

 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#llet

DANYS DE FAUNA

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que es declari l’emergència cinegètica pel senglar a diversos municipis durant els darrers anys i lluita perquè es redueixi la població de senglars i hi hagi solucions immediates.

UNIÓ DE PAGESOS lluita per una llei de caça pròpia, que reculli les noves necessitats de gestió i amb una regulació específica i detallada per a les zones de seguretat.
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#danys

PORCÍ

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit mantenir el coeficient zero del cànon de l’aigua per a les granges.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica un decret llei que deixi sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes per ajustar-lo a les mesures europees.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica les màximes mesures de bioseguretat en el moviment d’animals per evitar l’entrada de la Pesta Porcina Africana.

UNIÓ DE PAGESOS reclama que els contractes d’integració reflecteixin les responsabilitats de l’empresa integradora i de les persones ramaderes.
 
https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#porci

 

HORTA

UNIÓ DE PAGESOS ha presentat queixa davant els ajuntaments que van tancar els mercats no sedentaris davant la pandèmia i en va fer denúncia pública, cosa que va fer que molts ajuntaments es replantegessin el tancament alhora que va conscienciar les persones consumidores.

UNIÓ DE PAGESOS va donar una resposta ràpida al tancament de canals de comercialització a causa de les restriccions de la pandèmia i va obrir pagesiaacasa.cat, projecte que evoluciona per consolidar un instrument de venda directa.

UNIÓ DE PAGESOS impulsa amb l’Ajuntament de Barcelona un centre de distribució de productes de proximitat, servei logístic mancomunat de la pagesia per disminuir costos i estalviar temps.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#llet

 

girona-vinya

VINYA

UNIÓ DE PAGESOS persegueix que la Unió Europea destini pressupost extraordinari davant la crisi del sector agreujada per les restriccions de la pandèmia i que l’Estat aporti fons propis per finançar mesures extraordinàries (destil·lació de crisi, emmagatzematge privat i verema en verd).

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit per primera vegada la verema en verd, mesura que elimina excedents, i ara lluita perquè la pagesia pugui accedir a aquests ajuts cada campanya que sigui necessari.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit ajuts pels danys del míldiu aquesta verema i treballa perquè l’assegurança de les explotacions de raïm incorporin aquesta afectació.
 
https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#vinya
girona-cabrum

OVÍ I CABRUM

UNIÓ DE PAGESOS ha exigit a l’Estat que no permeti el moviment de bestiar a les zones amb focus on s’ha detectat la llengua blava, per evitar que la malaltia entri a Catalunya

UNIÓ DE PAGESOS reclama un pla de recuperació del sector oví i que se’n creï l’observatori de preus.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#ovi

CEREALS

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització que treballa per millorar l’assegurança agrària per als conreus herbacis. Ha aconseguit modificar alguns rendiments zonals i revisar a la baixa les tarifes pel cereal d’hivern a algunes comarques gironines. Reivindica, entre altres, poder llaurar i resembrar sense esperar la collita en camps molt afectats per danys de fauna.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que qüestiona l’increment d’exigències per passar la ITV i que els arreus arrossegats siguin considerats maquinària agrícola.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que ha denunciat el Decret de dejeccions ramaderes per no acceptar que els familiars d’una persona titular d’explotació pugui realitzar l’assessorament.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#cereals

girona-fruita-dolca

FRUITA DOLÇA

UNIÓ DE PAGESOS defensa un nou pla de reconversió varietal que permeti reconvertir 2.500 hectàrees de poma a l’Estat, amb l’objectiu de renovar plantacions per millorar la qualitat i competir amb els italians.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit observatoris de preus de referència pel préssec i la nectarina, la poma i la pera, que permetran que no es qüestionin futures situacions de crisi de preus per demanar mesures.
 
https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#fruita

DEFENSA ESPAI AGRARI

UNIÓ DE PAGESOS torna a lluitar contra la variant de les Preses (Garrotxa) defensant el túnel per sota la Marboleny. S’ha oposat al projecte de variant de Torroella i ha rebutjat la construcció de la variant de la carretera entre Sils i Riudarenes. I continua lluitant contra projectes que malmeten sòl agrari, com les vies verdes de l’Alt Empordà i el Ripollès.
 
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#defensa

RAMADERIA

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que mitjançant la modificació dels ajuts previstos al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, a partir del 2021, es compensi el 48% no pagat el 2014, amb un increment de les primes de les zones de muntanya els propers anys.

UNIÓ DE PAGESOS treballa perquè s’ajusti a la legalitat la tributació en l’IBI de rústica de les construccions agrícoles i ramaderes i perquè es retornin els imports exagerats dels impostos injustament ja pagats..

 
https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-gironines#ramaderia