muntanya-bovi

BOVÍ DE CARN

UNIÓ DE PAGESOS ha proposat a Departament i Ministeri que atengui el sector, afectat pels tancaments de la restauració i les dificultats de l’exportació, amb ajuts extraordinaris dels fons de la PAC 2021-2022.

UNIÓ DE PAGESOS lluita per millorar la indemnització per sanejament a causa de la tuberculosi. El sindicat incideix al Grup de treball amb l’Administració per millorar el protocol d’actuació d’eradicació d’aquesta malaltia i ha donat suport als ramaders afectats en la gestió d’indemnitzacions i assegurances.
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#bovi

LLET

UNIÓ DE PAGESOS defensa que les granges tinguin el límit de 300 vaques en producció, per no permetre les macro-granges i limitar el poder de la indústria i, així, preservar la ramaderia distribuïda al territori.

UNIÓ DE PAGESOS ha reclamat al Ministeri que transposi la normativa europea que obliga a indicar l’origen de la llet als envasos de productes làctics.
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#llet

OVÍ I CABRUM

UNIÓ DE PAGESOS reclama un pla de recuperació del sector oví i que se’n creï l’observatori de preus.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que l’Agència Catalana de Consum hagi endegat una campanya d’inspecció pel compliment de la normativa de l’etiquetatge que diferencia l’origen de la carn.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit un ajut específic per la pèrdua de venda de xai i cabrit a causa de les restriccions de la pandèmia.
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#ovi

 

muntanya-cereal

CEREALS

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit reduir i evitar obligacions injustificades en temps de sega per la prevenció d’incendis forestals.

UNIÓ DE PAGESOS defensa que, per mitjà de la nova PAC, Agricultura estableixi un ajut per la llaurada de franges perimetrals de protecció.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització que treballa per millorar l’assegurança agrària per als conreus herbacis

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que qüestiona l’increment d’exigències per passar la ITV i que els arreus arrossegats siguin considerats maquinària agrícola.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que ha denunciat el Decret de dejeccions ramaderes per no acceptar que els familiars d’una persona titular d’explotació pugui realitzar l’assessorament.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#cereals

 

FAUNA SALVATGE

UNIÓ DE PAGESOS ha demanat al Govern que reconsideri el projecte dels ossos al Pirineu, que no n’alliberi més i n’estableixi la població màxima assumible.

UNIÓ DE PAGESOS reclama que es compensi l’impacte real de l’os a la ramaderia extensiva, com les pèrdues per espantades i dificultats de maneig per estrès de ramats, més enllà dels actuals expedients dels danys.

UNIÓ DE PAGESOS impulsa un projecte de control remot de ramats i de pastures i ha reclamat ha l’Administració la infraestructura necessària per a la cobertura via telefònica o per satèl·lit.

UNIÓ DE PAGESOS reclama un control eficaç de la fauna cinegètica i defensa que caldria elaborar-ne i mantenir-ne un cens.

UNIÓ DE PAGESOS lluita per una llei de caça pròpia, que reculli les noves necessitats de gestió.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#fauna

 

muntanya-equi

EQUÍ

UNIÓ DE PAGESOS ha obtingut l’ajut agroambiental relacionat amb les pastures i ha afavorit el sector en els suports per la ramaderia ecològica, races autòctones, zones amb limitacions naturals i prats de dall. I reclama drets de pagament bàsic a les explotacions equines.

UNIO DE PAGESOS ha aconseguit que els joves que només tinguin equí accedeixin als ajuts de la reserva estatal de drets de pagament bàsic.

UNIÓ DE PAGESOS lluita perquè les administracions diferenciïn els cavalls de sella i els de carn en les normatives que els afecten.

UNIÓ DE PAGESOS ha organitzat jornades sobre la promoció de la carn de poltre i la llet d’euga.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#equi

 

ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que mitjançant la modificació dels ajuts previstos al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, a partir del 2021, es compensi el 48% no pagat el 2014, amb un increment de les primes de les zones de muntanya els propers anys.
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#limitacions

 

RAMADERIA

UNIÓ DE PAGESOS ha exigit a l’Estat que no permeti el moviment de bestiar a les zones amb focus on s’ha detectat la llengua blava, per evitar que la malaltia entri a Catalunya.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica un decret llei que deixi sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes per ajustar-lo a les mesures europees.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit la regulació dels petits escorxadors, per garantir a la ramaderia el sacrifici a prop de l’explotació i facilitar la venda de proximitat. Ara el sindicat reclama que aquests siguin dotats de més mitjans.

UNIÓ DE PAGESOS ha posat a disposició dels ramaders i de les ramaderes pagesiaacasa.cat, per donar sortida a la carn i als productes làctics a través de la venda directa durant la pandèmia.
https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-comarques-de-muntanya#ramaderia