cat-central-porci

PORCÍ

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit mantenir el coeficient zero del cànon de l’aigua per a les granges.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica un decret llei que deixi sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes per ajustar-lo a les mesures europees.

UNIÓ DE PAGESOS reivindica les màximes mesures de bioseguretat en el moviment d’animals per evitar l’entrada de la Pesta Porcina Africana, tant pel que fa als animals com al transport. I aposta per equilibrar places de mares i d’engreix amb l’objectiu d’assegurar una producció porcina estable i segura a llarg termini.

UNIÓ DE PAGESOS reclama que els contractes d’integració reflecteixin les responsabilitats de l’empresa integradora i de les persones ramaderes.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#porci

CEREALS

UNIÓ DE PAGESOS ha creat l’ADV de conreus herbacis sostenibles a la Catalunya central, on hi havia un dèficit d’assessorament tècnic independent.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit reduir i evitar obligacions injustificades en temps de sega per la prevenció d’incendis forestals i defensa que, per mitjà de la nova PAC, Agricultura estableixi un ajut per la llaurada de franges perimetrals de protecció.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que qüestiona l’increment d’exigències per passar la ITV i que els arreus arrossegats passin a ser considerats maquinària agrícola.

UNIÓ DE PAGESOS és l’única organització agrària que ha denunciat el Decret de dejeccions ramaderes per no acceptar que els familiars d’una persona titular d’explotació pugui realitzar l’assessorament.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#cereals

DEFENSA DE L’ESPAI AGRARI

UNIÓ DE PAGESOS impugna els projectes de parcs fotovoltaics i eòlics no implicats amb el territori i que encareixen el sòl agrari. 

A l’Anoia, UNIÓ DE PAGESOS encapçala la lluita contra el projecte de macropolígon que pretén depredar 400 hectàrees agràries i forestals a la Conca d’Òdena.  

Al Berguedà, UNIÓ DE PAGESOS defensa el medi agrari davant el desdoblament de la C16 entre Bagà i Guardiola de Berguedà, com ara els camins de transhumància i els accessos als camins agrícoles.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves al llarg dels rius Llobregat, Cardener i Anoia tingui en compte la funció productiva del patrimoni agrari i forestal, faci incloure una anàlisi de les afectacions a l’espai agrari quan es desenvolupin projectes i garanteixi el pas dels vehicles agraris pels camins.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#defensa

BOVÍ DE CARN

UNIÓ DE PAGESOS lluita per millorar la indemnització per sanejament a causa de la tuberculosi. El sindicat incideix al Grup de treball amb l’Administració per millorar el protocol d’actuació d’eradicació d’aquesta malaltia i ha donat suport als ramaders afectats en la gestió d’indemnitzacions i assegurances.

UNIÓ DE PAGESOS ha proposat a Departament i Ministeri que atengui el sector, afectat pels tancaments de la restauració i les dificultats de l’exportació, amb ajuts extraordinaris dels fons de la PAC 2021-2022.

UNIÓ DE PAGESOS ha exigit a l’Estat que no permeti el moviment de bestiar a les zones amb focus on s’ha detectat la llengua blava, per evitar que la malaltia entri a Catalunya

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit la regulació dels petits escorxadors, per garantir a la ramaderia el sacrifici a prop de l’explotació i facilitar la venda de proximitat. Ara el sindicat reclama que aquests siguin dotats de més mitjans.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#bovi

tarragona-barrar-pas

CIRCULACIÓ DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que la Llei dels espais agraris obligui que els nous projectes viaris incorporin el trànsit de vehicles agraris i ha aconseguit que aquests puguin circular per les vies existents de trànsit amb permisos especials, per exemple a la C-15.
 
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#circulacio

cat-central-immatriculacions

IMMATRICULACIONS

UNIÓ DE PAGESOS ha destapat el cas a Catalunya: l’Església ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol de propietat. Són béns privats o comunitaris de cada poble, construïts i conservats pels veïns amb el protagonisme de la pagesia. Gràcies al treball sindical, s’han recuperat cases de pagès, esglésies pageses i terrenys forestals i s’han iniciat nombrosos procediments judicials.

 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#inmatriculacions

territoris-no-foto-1

INCIVISME

UNIÓ DE PAGESOS ha destapat el cas a Catalunya: l’Església ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol de propietat. Són béns privats o comunitaris de cada poble, construïts i conservats pels veïns amb el protagonisme de la pagesia. Gràcies al treball sindical, s’han recuperat cases de pagès, esglésies pageses i terrenys forestals i s’han iniciat nombrosos procediments judicials.
 
 

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-catalunya-central#incivisme