alt-penedes-vinya

VINYA

UNIÓ DE PAGESOS persegueix que la Unió Europea destini pressupost extraordinari davant la crisi del sector agreujada per les restriccions de la pandèmia i que l’Estat aporti fons propis per finançar mesures extraordinàries (destil·lació de crisi, emmagatzematge privat i verema en verd).

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit per primera vegada la verema en verd, mesura que elimina excedents, i ara lluita perquè la pagesia pugui accedir a aquests ajuts cada campanya que sigui necessari.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit ajuts pels danys del míldiu aquesta verema i treballa perquè l’assegurança de les explotacions de raïm incorporin aquesta afectació.

UNIÓ DE PAGESOS ha contribuït al consens dins de la DO Cava per una estratègia de la producció de raïm que contribueixi al sosteniment dels preus.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#vinya

 

ROBATORIS

UNIÓ DE PAGESOS ha creat una xarxa de responsables comarcals de robatoris que es relacionen periòdicament amb les àrees bàsiques policials.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que els Mossos d’Esquadra hagin endegat el Pla operatiu específic del món rural amb l’objectiu de coordinar els cossos policials que operen al territori per evitar robatoris.

UNIÓ DE PAGESOS continua proposant eines judicials als grups parlamentaris per perseguir els delictes al camp, després d’aconseguir que el Codi Penal agreugés les penes per reincidència i ús de la força per robar productes agraris i mitjans de producció.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#robatoris

DANYS FAUNA

UNIÓ DE PAGESOS ha treballat perquè el control de la fauna sigui efectiu durant tot l’any i no només durant el període hàbil de caça.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que no s’aturi la caça durant la nova declaració de l’estat d’alarma la tardor passada per la prevenció de danys als cultius.

UNIÓ DE PAGESOS lluita per una llei de caça pròpia, que reculli les noves necessitats de gestió i amb una regulació específica i detallada per a les zones de seguretat.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#danysfauna

 

HORTA

UNIÓ DE PAGESOS ha presentat queixa davant els ajuntaments que van tancar els mercats no sedentaris davant la pandèmia i en va fer denúncia pública, cosa que va fer que molts ajuntaments es replantegessin el tancament alhora que va conscienciar les persones consumidores.

UNIÓ DE PAGESOS va donar una resposta ràpida al tancament de canals de comercialització a causa de les restriccions de la pandèmia i va obrir pagesiaacasa.cat, projecte que evoluciona per consolidar un instrument de venda directa.

UNIÓ DE PAGESOS impulsa amb l’Ajuntament de Barcelona un centre de distribució de productes de proximitat, servei logístic mancomunat de la pagesia per disminuir costos i estalviar temps.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#horta

 

Flor

FLOR I PLANTA

UNIÓ DE PAGESOS va aconseguir que no es discriminés el sector de la Flor i la Planta Ornamental en la prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament d’activitat, dins les mesures urgents per fer front a la covid-19.

UNIÓ DE PAGESOS reclama a les administracions catalana i estatal ajuts pel sector arran de les conseqüències econòmiques de l’estat d’alarma, durant els mesos en què es concentra entre el 60% i el 90% de la venda anual.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#floriplanta

 

Accés

ACCÉS AL MEDI RURAL

UNIÓ DE PAGESOS ha fet una crida a la ciutadania a tenir precaució a l’hora de transitar per camins rurals i a tenir respecte per l’activitat agrària, especialment durant la desescalada del confinament. També ha demanat implicació als ajuntaments per informar la població per complir la normativa de l’ús dels camins.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#acces

 

territoris-no-foto-1

DEFENSA DE L’ESPAI AGRARI

UNIÓ DE PAGESOS vetlla que el Pla territorial parcial del Penedès no suposi un fre a l’activitat agrària, que el sòl tingui un valor productiu i no especulatiu i que la planificació es faci amb criteris de menor consum del sòl.

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves al llarg dels rius Llobregat i Anoia tingui en compte la funció productiva del patrimoni agrari i forestal, faci incloure una anàlisi de les afectacions a l’espai agrari quan es desenvolupin projectes i garanteixi el pas dels vehicles agraris pels camins.

https://eleccionsagraries.uniopagesos.cat/territori-alt-penedes#defensa