Ha arribat l’hora de posar la
pagesia al centre de les decisions quotidianes de la gent

De la Marxa Pagesa d’UNIÓ DE PAGESOS del 2017 —més de 5.000 persones es van mobilitzar i prop de 600 tractors van marxar per Barcelona—, fins al confinament —amb #LaPagesiaTreballaPerTu i pagesiaacasa.cat—, ens hem reivindicat com a peça clau de la societat.

Per uns preus justos

UNIÓ DE PAGESOS ha aconseguit que els preus agroalimentaris siguin recollits com a estadístiques d’interès públic, la Llei catalana d’interprofessionals agroalimentàries, i ara impulsa una llei de la cadena alimentària millor i que reguli la revenda a pèrdues i fixi la posició de domini.

La PAC, per a la pagesia

UNIÓ DE PAGESOS defensa que s’habiliti la figura de l’agricultor genuí i el sostre d’ajut per reequilibrar la Política Agrària Comuna i superar, així, l’actual aplicació injusta i les futures retallades a la renda.

Defensem la terra

UNIÓ DE PAGESOS va aconseguir el 2019 la Llei d’espais agraris, per fer respectar el sòl agrícola davant de les noves amenaces d’urbanisme i infraestructures. UNIÓ DE PAGESOS lluita per un model d’implantació de renovables implicat amb el territori.

Respecte a l’activitat agroforestal i a la pagesia

UNIÓ DE PAGESOS defensa els pagesos i les pageses contra la manca de sentit comú i la invasió de la propietat privada, ha aconseguit que el Govern tramiti un règim sancionador per a entrades il·legals a granges.

Prou danys de fauna

L’activitat agrària millora les condicions ambientals i construeix el mosaic agroforestal. UNIÓ DE PAGESOS exigeix una governança de veritat al territori: la gestió de la fauna protegida (ossos, voltors…) i cinegètica (senglars, cabirols, conills…) s’ha d’abordar des de les necessitats de la pagesia.

Per una Seguretat Social sostenible

UNIÓ DE PAGESOS reivindica unes prestacions i pensions dels pagesos i les pageses autònoms equiparable a la resta de ciutadans.